Aju tanasul do ya jyada dekhna

logomaqbooliya

jitne dekhega utni aulad hone ki dalil.