islam

khwab mein Jild Wali Kitaab Karna

1. jo shakhas khwab me aam alum ki ya tafseer ki majild kitaab dekhe to daleel hai us ke mamlaat sahi honge.2. Aur jo fakaah ki kitaab dekhe t use kher haasil hone ki bashaarat hai' aur jo tarikh ki… Read More

khwab mein Jima Karna

1. Kisi ne khwab me dekha ke wah apne aap se jimma kar karta hai to ye fizul kharchi aur ghar ki mahrum aurat se sauhabat karne ki daleel hai.2. Agar dekhe ke kisi bachche se jimma karta hai to… Read More

khwab mein Jin dekhna

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaaya hai ke agar khwab me dekhe ke surah-al-jin padh raha hai daleel hai ke tauba kare aur jinaat ki aafar se mahfuz rahega.Hazarat jaafar saadik rehmatullah aleh ne farmaya hai ke dev aur… Read More

Khwab Mein Jiraah dekhna

1. Bimaar shakhas ka isko dekhna bimaari se sehat yaab hone ki alaamat hai aur jab jiraah sahib khwab ke paas aaye to gamun ke aur taklif ke rafa hone ki bhi daleel hai.2. Aur ese sehat mand aadami ka… Read More

khwab mein Jism Ke Hisse (andamaha) dekhna

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya hai ke agar koi shakhas khwab me dekhe ke jismi aja-a jyada ho gaye hai to daleel hai ke us ke apne aur ahele bait jyada hoge aur agar dekhe ke us ke… Read More

khwab mein Jism Ke Hisse (andamaha) dekhna

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya hai ke agar koi shakhas khwab me dekhe ke jismi aja-a jyada ho gaye hai to daleel hai ke us ke apne aur ahele bait jyada hoge aur agar dekhe ke us ke… Read More

khwab mein Johari dekhna

1. Khwab me johari ko dekhna haj karne wale ibaadat guzaar shakhas par dalaalat karta hai.2. kabhi iski dalaalat gulaam aur baa nadiyo ki kharid-o-farid khat me dalaali karne wale par bhi hoti hai.3. Kabhi is ki tabeer esa aamal… Read More

khwab mein Josh Di Hui Cheez dekhna

Khwab me ubali huyi aur josh di huyi cheez ki tabeer jald haasil hone waale rizk hai aur bakhash tizaarat hai' aur ubali huyi sabji' adaaye karz ho har cheez ke makdum hone' masarat wa khushi ya gam wa hizn… Read More

khwab mein Joshandah dekhna

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya hai – agar dekhe ke us ne bimari ke liye joshandah uske mutaabik hai – daleel hai ke deen ki salaah dhundega aur agar jhoshandah mutaabik nahi hai to – daleel hai ke… Read More

khwab mein raat dekhna

Us ki taabeer batalat amal hai.1. roshni ke bagher andheri raat dekhna maash ke thap hone ki alaamat hai.2. ayesi raat dekhna jis main chand ki roshni bhi ho badshah ke apne tamaam kamon ko apne wazeer ke supurd karne,… Read More