islam

khwab mein Saqanqor (ek machli hai) dekhna

saqanqor ek machhli hai jo ryeet main rahti hai. hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai agar khwab main dekhe ki kus ke paas saqanqor hai daleel hai ki us ko nek kaam haasil honge aur dil ki muraad… Read More

khwab mein sahaff dekhna

Khwab main sahaff dekhne ki taabeer shahuda aur muqtada aamah hain. allah jall sahanah ka farman hai “ sahaff ki dalaalat ilm o hidayat aur sachchi wa saheeh baaton par bhi hoti hai. Read More

khwab mein Sangsar Karna Pathar Marna

Rajam (pathar marna, sangsaar karna)1. jis ne khwab main dekha ki woh kisi ko pathar mar raha hai toh insaan ko gaali galoch deta hai aur sangsaari aur badkari ka ilzaam lagata hai ilaa ya ki ho toh ye sangsaar… Read More

khwab mein Sang E Mar Mar Lagany Waly dekhna

Khwab main us ko dekhna chataie bunne wala ya reesham bunne wala ya bichhune banane wala hai, usi tarah us ko dekhna izzato rifaat aur ulfato muhbbat ki daleel hai. Read More

khwab mein Samaq (ek Phal Hai)

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwaab main samaq ka dekhna jang aur jhagdhe par daleel hai aur agar dekhe ki us ne samaq khaya hai daleel hai ki kisi se ghuftagu karega aur samaq khane main… Read More

khwab mein Sanjay (chuhe Se Bada Janwar Hai)

Sanjab ek jaanwar hai jo chuhe se badha hai hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main sanjab mard musaafir maldaar aur aupra hai aur us ka pusht aur pashm aur haddhi maanga hua maal hai aur… Read More

khwab mein Saanjh (jhanj) Dekhna

hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main jhanj kalaam balkal aur jhut hai aur agar dekhe ki us ke saamne jhanjh bajate hain daleel hai ki jhut aur batil se khush hoga aur agar dekhe ki… Read More

khwab mein Sang Khawara (ek Jaanwar Hai) Dekhna

Sang khwara ek parinda hai jo patthar khaata hai. hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai agar dekhe ki us ne sang khwara pakdha hai daleel hai ki kaam main sakhti dekhega aur us main bhalaei na hogi ya… Read More

khwab mein Sang E Mar Mar Dekhna

Rakham (sange mar mar)1. ye khwab main izzato qudrat ki bulandi, maal, beeveeyan, ghulam aur bandiyon par dalaalat karta hai.2. agar kisi ne apne paas khwab main dekha toh woh faqar ke baad maaldar hoga aur shaadi karega ya alaamat… Read More

khwab mein Sandooq Dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmay hai ki khwab main sandooq aurat hai aur baaz ahal taabeer ne bayan kiya hai ki sandooq khwab main izzat aur martaba hai aur agar dekhe ki badha sandooq us ne khareeda hai… Read More