islam

khwab mein Takhna dekhna

Hazrat ibn seereen rahamtullah alayeh ne famaya hai ki khwab main takhne ko dekhna muqaam par taaweel hai agar dekhe ki takhna se khelta hai toh tang aur jhagde par daleel hai aur agar dekhe ki us ke bahut se… Read More

khwab mein talaq dena

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar khwab main dekhe ki us ne aurat ko talaaq di hai aur us ki ek hi aurat hai daleel hai ki martabe aur izzat se girega aur agar us ki… Read More

khwab mein Tanboor dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar dekhe ki apne ghar main tanboor toot gaya hai daleel hai ki tauba karega aur agar beemar dekhe ki tanboor bajata hai daleel hai ki us ki maut qareeb hai… Read More

khwab mein Taoon Ki Bimari dekhna

Khwab main taoon dekhne ki taabeer khaarish hai.1. jis shakhs ne khwab main dekha ki use taoon laa huq ho gaya hai toh us shakhs ko khaarihs laa huq hogi.2. aur jis shakhs ne dekha ki use khaarish ho gai… Read More

khwab mein Taraaj dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar koi shakhs khwab main dekhe ki kisi ke maal aur nemat ko lota hai toh daleel hai ki us aadmi ko gham o andwah aur nuqsaan pahunchega jis qadar ki… Read More

khwab mein Tasht (badi thali) dekhna

Tashthazrat ibraheem kirmani rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki tasht khwab main khadima aurat hai.hazrat muhammad bin seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki tasht khwab main ayesi kaneez hai ki jis ke supurd ghar ki zarooriyat hoti hain agar… Read More

khwab mein Usman Razi Allah Anhu dekhna

Hazrat usman radi allahu anhu1. aap radi allahu anhu ko khwab main dekhna ilm ki jaanib tawajjo aur us ki jamaa main lag jaane, aaza ki hifaazat, khilafat imarat aur amaanat ke saath allah taala ki ibadat karne ki daleel… Read More

khwab mein Zarrah dekhna

rotba buland ho aur aafat se bachne ki dalil hai. Read More

khwab mein zulm dekhna

1. sahibe iqtadaar logon ka khwab main zulm karna logon ko halaak karne aur gharon ko barbaad karne main taajeel karne ki alaamat hai.2. ahale ilm ahale quraan ka khwab main zulm karna allah taala ki taraf se gunahon ke… Read More