islam

khwab mein tawaf karna

1. agar ghulam khwab main khud ko bayetullah ka tawaaf karta dekhe toh daleel hai ki woh aazaad hoga, aur gunahgar ka ye khwab dekhna gunah ke azaab se bachne ki daleel hai aur ghair shaadi shuda ke liye ye… Read More

khwab mein tarsheha dekhna

TarshehaKhataiyanhazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main tarshi ka khana khaas kar tarsh maivon ka khana andesha ko gham hai aur agar dekhe ki kisi ne us ko tarsh cheez di hai toh daleel hai ki… Read More

khwab mein Rug Kholna

1. khwab main kisi maahir se zaroorat ke tahat pachhne lagwana rahat aur beemari se shifa paane par dalaalat karta hai jabki baghair zaroorat ke pachhne lagwana us azu main pesh aane wale beemari se darane ki daleel hai.2. khwab… Read More

khwab mein Takhna dekhna

Hazrat ibn seereen rahamtullah alayeh ne famaya hai ki khwab main takhne ko dekhna muqaam par taaweel hai agar dekhe ki takhna se khelta hai toh tang aur jhagde par daleel hai aur agar dekhe ki us ke bahut se… Read More

khwab mein talaq dena

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar khwab main dekhe ki us ne aurat ko talaaq di hai aur us ki ek hi aurat hai daleel hai ki martabe aur izzat se girega aur agar us ki… Read More

khwab mein Tanboor dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar dekhe ki apne ghar main tanboor toot gaya hai daleel hai ki tauba karega aur agar beemar dekhe ki tanboor bajata hai daleel hai ki us ki maut qareeb hai… Read More

khwab mein Taoon Ki Bimari dekhna

Khwab main taoon dekhne ki taabeer khaarish hai.1. jis shakhs ne khwab main dekha ki use taoon laa huq ho gaya hai toh us shakhs ko khaarihs laa huq hogi.2. aur jis shakhs ne dekha ki use khaarish ho gai… Read More

khwab mein Taraaj dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar koi shakhs khwab main dekhe ki kisi ke maal aur nemat ko lota hai toh daleel hai ki us aadmi ko gham o andwah aur nuqsaan pahunchega jis qadar ki… Read More

khwab mein Tasht (badi thali) dekhna

Tashthazrat ibraheem kirmani rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki tasht khwab main khadima aurat hai.hazrat muhammad bin seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki tasht khwab main ayesi kaneez hai ki jis ke supurd ghar ki zarooriyat hoti hain agar… Read More

khwab mein Usman Razi Allah Anhu dekhna

Hazrat usman radi allahu anhu1. aap radi allahu anhu ko khwab main dekhna ilm ki jaanib tawajjo aur us ki jamaa main lag jaane, aaza ki hifaazat, khilafat imarat aur amaanat ke saath allah taala ki ibadat karne ki daleel… Read More