islam

khwab mein Qatal dusre ka karna

maktul par julam karne ki dalil. Read More

khachar ka khwab dekhna

safar ki dalil hai. Read More

khwab mein Khachchar ghair par sawar hote dekhna

maalik khachchar ki aurat se be imaani karna. Read More

khwab mein Khachchar ka gosht khana

kharab aurat ka maal hath aye aur beja sarf ho jaye. Read More

khwab mein Khana dawa ka

pashemaani uthane ki dalil hai. Read More

khwab mein Kaus va kajah dekhna

galle ki arjani ki dalil. Read More

khwab mein khak ka khana

maal bahut milne ki dalil hai ya to ma aash ki taklif uthane ki nishani hai. Read More

khwab mein Kareedni dekhna

Khwab main aag harkat dene ka aala kardeeni ki taabeer fitna wa aazmaish se ki jaati hai. Read More

khwab mein kasanba dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main masafar teen wajah par hai 1. beemari 2. gham wa andwah 3. ayese kaam ki jin ke karne se us ko ranj aur sakhti pahunchegi. Read More

khwab mein Kharbooza khana

daulat hath ane ki dalil hai. Read More