islam

khwab mein Farishta ke sath parvaz karna

deen va duniya mai izzat hasil hone ki dalil hai. Read More

khwab mein Feroz pana ya dekhna

farjand pane ya dushman par fathyaabi ki dalil. Read More

khwab mein Hathi ka gosht khate dekhna

maal va galba hasil hone ki dalil. Read More

khwab mein Farishto ke sath parwaz karna

deen va duniya mai izzat hasil hone ki dalil hai. Read More

khwab mein Farishta mukarba ko dekhna

martaba buland hone aur nuksan hone ki va pareshani va hairani ki dalil. Read More

khwab mein Phool gulab ka chameli ka dekhna

khushi ki alamat hai neki naami ki dalil hai. Read More

khwab mein Filter Saaf Karne Wala Alla dekhna

Khwab main ye deen aur ilm ke khulase par dalaalat karta hai ya gaane bajane par, ya bidaat aur fasad ki jagah haajir hone par, aur us se muraad aadmi bhi hai jo ki sachcha, huq kahne wala aur gandi… Read More

khwab mein Football ka dekhna

Khwab main foot ball dekhna jhagde par aur duniya apr aur kabhi ek jagah se dusri jagah naqal makani par bhi dalaalat karta hai us ki dalaalat kabhi aadmi par bhi hoti hai agar woh foot ball chamde ka ho… Read More

khwab mein Faseel Deewar ka dekhna

1. shahar ki faseel ko khwab main dekhna mujahidon par ya kisi taqatwar badshah ya apni cheezon ki hifazat karne wale raees par dalaalat karti hai aur baaz dafaa faseele shahar kisi aabid ya aalim par dalaalat karti hai. aur… Read More

khwab mein Fauj ka dekhna

1. jand ki taaweel malaika rahmat hai aur nichle tabqa fauj ki taabeer malaika azaab hai.2. kisi ne khwab dekha ki woh fauji hai aur badshah ke deewan se kha raha hai daleel hai ki woh bila mahnat kisi shahar… Read More