islam

Khwab mein Bhook lagna – Khwab mein bhook lagnay ki tabeer

hairani pareshani karzdaari ki nishaani hai. Read More

khwab mein Chand suraj ka grahan hona dekhna

1. suraj girhan hona bade badshah ko hadshah paish hone ki daleel hai.2. aur chand girhan hona wazeer ko hadsa paish hone ki alaamat hai baqaul baaz khusuf qamar beewi ya walad ki maut ki alaamat hai.3. badal ko suraj… Read More

khwab mein Bijli (aasmani Bijli) Barq (aasmani bijli) dekhna

1. sirf bijli dekhna gumrahi ke baad hidayat par dalaalat karta hain, aur kabhi yahi khwab nazar ke patthara jaane aur thak jaane par dalaalat karta hai. yahi khwab agar mareez dekhe toh ye us ke marne ki taraf ishaara… Read More

khwab mein Bandar ya billi dekhna

dushman se aman mai rhne ki dalil hai. Read More

khwab mein Bandar ki billi ka panja marna

kam umari ki ya bimaari ki dalil hai. Read More

khwab mein Bakri ka doodh peena

duniya mai esho ishrat se gujar basar ho. Read More

khwab mein Bava, ranz va jahannam ka shikar dekhna

duniya mai ranz va musibat ki dalil. Read More

khwab mein Bakariya bahut palna

kisi jamaat ka hakim hona. Read More

khwab mein Bhains ko dekhna

ranz va gam ki dalil hai. Read More

khwab mein Bakriyo ka galla dekhna

hukumat hath aye. Read More