khawab me Aasman ko dekhna

logomaqbooliya


maal milneki dalil hai ya rutba bulnd ho aur agr aasman pr chd gya hai to khuda k yha izzat paye aur sirat se jald utar jayega ya badshah ya hakim merban ho.