khwab me Aapas Men Khana

logomaqbooliya


Mayyat ke saath khana khasara lo air loso ghaib shakhs ke saath khana us ke mutaliq khabar aane ki daleel hai dard mandi ki bhi yahi taabeer hai.