khwab me Ande khana

logomaqbooliya


agar ubaal kr ya paka kr khaya hai to maal saaleh se tabir hai agar khaam ya kachcha khaya hai to maal haraam se tabir hai aur kisi ande ka chilka ya safaidi jardi ke alawa khayi hai to maal murde ya matul ka paya jayega.