khwab mein Aurat ki sharmgah ko mard ki sharmgah ki jagah dekhna

logomaqbooliya

har kam mai paraishani va jillat khwari uthane ki dalil.