khwab mein Baal sar ke girate dekhna

logomaqbooliya

daulat milane ki dalil hai aur agar karzdaar hai to adaayegi ki dalil hai.