khwab mein Baal sar ke khule dekhna

logomaqbooliya

aurat ke li-e shadi ki dalil hai.