khwab mein Badshah ko mehrban dekhna dekhna

logomaqbooliya

izzat va taukir bade aur nemat khuda milne ki dalil hai aur badashah ke sath khane ki bhi yhi tabir hai.