khwab mein Bagh ki sair karna va mewa khana

logomaqbooliya

jannati hone ki dalil hai ya kisi hasin aurat se kuch haasil hone ki ummid hai.