khwab mein bail ka kamzor dekhna

logomaqbooliya

bimari ya mot ya garani galbe ki dalil he aur yahi tabeer gosht se he.