khwab mein chashma dekhna

logomaqbooliya

khero barkat aur nemat ki dalil hai.