khwab mein Doodh aurat aur apni chati mai utara hua dekhna

logomaqbooliya

uske li-e maal mai khero barkat ki dalil hai.