khwab mein Farishto ke sath parwaz karna

logomaqbooliya

deen va duniya mai izzat hasil hone ki dalil hai.