khwab mein Farishto ko kisi jagah jama dekhna

logomaqbooliya

vaha par kisi aabid ya aalim ki vafat ki dalil.