khwab mein Ghaas Ek Khushboo Dar dekhna

logomaqbooliya


Us ki dalaalat saath rahne wali beewi ya baqi aur barqarar rahne wali hukumat aur tijarat par hoti hai aur kabhi us ki taabeer aurat se aur kabhi baite se ki jaati hai aur uge hue ghaas ki taabeer achhi hai aur tamaam phulon ko apne ugne ki jagah se kate hue dekhna gham par dalaalat karta hai.