khwab mein Ghar lohe ka dekhna

logomaqbooliya

kurbte sultani ya tarakkie umar ki dalil.