khwab mein gharon ke nishanat dekhna

logomaqbooliya


1. waaz wa naseehat par dalaalat karte main aur kabhi nashe saalon aur aasaar par bhi dalaalat karte hain ya un ke ayaam par.


2. aur apne shahar ke majajareen ke daubara jama hone par.

3. aur amar bil maaruf nahi an al munkir naye naqshon par dalaalat karte hain.