khwab mein Ghas Frosh dekhna

logomaqbooliya

Khwab main uski ruiyyat kaseere safar par dalaalat karti hai aur uski taabeer darzi se bhi ki jaati hai.