khwab mein Ghas Katne Wala dekhna

logomaqbooliya

Khwab main us ko dekhna ghamon aur tangi ke khatma ki daleel hai kabhi us se muraad sipahi ya ashar wasool karne wala bhi hota hai.