khwab mein Girah Waghaira Kholna

logomaqbooliya

Uski dalaalat hasoole rizaq aur jis kaam ke mushkil hone ka andesha ho us ke aasaan hone par hoti hai aur kabhi us ki dalaalat sahar o jado ke baatil hone par bhi hoti hai.