khwab mein jaam-e firozi ka pehnana

logomaqbooliya

sahibe khwab ko badashah ya hakim se khatara hai.