khwab mein Jama Karna

logomaqbooliya

Jama Karna
Khwab me jama karna shehwat ke badne aur maal ke jama hone par dalaalat karta hai.Khwab me mutnasib ishiya ko jama karna maslan moti ke sath sone ko ya abz ke sath sone ko ya chandi ko jawaherat ke sath jama karna apne ilm ya tarike ya apni raaye ke jariye logo ko faayeda pahuchane par dalaalat karta hai.