khwab mein Janwar Ka Panja

logomaqbooliya

Khwab me janwar ka panjah sahibe khwab ke lie nizrat ki daleel jise parinde ka panjah dhaal aur hifaazat ki chizo ki daleel hota hai.