khwab mein Jhanda dekhna

logomaqbooliya

Khwab me jhanda aalim jaajid maaldar aur sakhi mard hai jis ki log iqtadaa kare hai – surkh jhande ladaai ki’ jard jhande lashkar me dabaa waak-e hone ki’ sabaj jhande se safar me khero khubi ki’ safaid jhande se baarish ki jabki kaale jhande kahat ki daleel hai’ par yashaan aadami agar khwab me jhanda dekhe to us ki pareshani khatm hogi – aurat ke lie jhanda us ka khawand hai ba-aj hazarat farmaate hai ke siyaah jhande kashir baarish par dalaalat karte hai.