khwab mein Jinnat ke sath apko dekhna

logomaqbooliya

khi faraib mai fasne ki aur nuksan ki dalil hai.