khwab mein Jiyaafat khana khud

logomaqbooliya

jiske yaha khaye usse fareb uthane ki dalil hai.