khwab mein Khamir ka dekhna

logomaqbooliya

sakhi ho fukhara ko faayda pahuche, aulaad jayada hone ki dalil hai.