khwab mein Khana khate dekhna

logomaqbooliya

nemat mai afjoni ki dalil.