khwab mein Khenchne Vala dekhna

logomaqbooliya

Khwab main usko dekhna school ke nigran par jo bachchon ko un ke gharon se madarsah school tak le jaata hai dalaalat karta hai chunancha usmein kisi zyadati ka dekhna us nigran main zyadati ki alaamat hai.