khwab mein Khushbodar Lakri dekhna

logomaqbooliya


1. khwab main aud achhi taareefon ka malik insaan par dalaalat karta hai agar kisi shakhs ki koi cheez gum jaye phir woh apne haath main aud dekhe toh us ki gum shuda cheez dau baara mil jayegi aur use achha kalam sunne ko milega.


2. jo shakhs aud ki khushboo soonge ya us ka dhuwan dekhe toh museebat ke saath saath achhi baat sunega.

3. agar kisi ke ghar main aud uga ho toh us ke ghar main ayesa bachcha paida hoga jo qaum ka sardar banega.