khwab mein koshish dekhna

logomaqbooliya

Mareez ke liye daleel maut hai aur kabhi ahlo ayaat ya jihaad ki tayyari par dalaalat karti hai.