khwab mein Ladke ka aaina dekhna

logomaqbooliya

bhai ke paida hone ki dalil hai.