khwab mein methi ki bhaji dekhna

logomaqbooliya

Mashakkat aur takleef ke saath tangi ki daleel hai.