khwab mein paid ki chaal khana

logomaqbooliya

garibi ki dalil hai.