khwab mein Sehri Khana dekhna

logomaqbooliya

rozadar ko sahri khana dushman ke mukar par aur gunahgar ke liye toh baa par aur kafir ki hidayat par aur thoday rizaq par dalaalat karta hai.