khwab mein Sharab ki nehar baag mai jaari dekhna

logomaqbooliya

jannati hone ki dalil.