khwab mein Shoaib Alaih Alslam dekhna

logomaqbooliya

Hazrat shaoib alayeh alsalam ko jis shakhs ne khwab main dekha woh ayesi qaum main hoga ki jo naap tol main dandi marte honge aur us ko woh log takleef pahunchayege aur phir ek waqt ayesa aayega ki us shakhs ko apni qaum par fatah mand haasil hogi. aur us shakhs ko betiyan ataa hongi jo us ke liye khushi ka baas hogi. agar hazrat shaoib alayeh alsalam ko larazte hue dekha toh us shakhs ki quwwate basaarat chali jaayegi.