khwab mein Tasht Banany Wala

logomaqbooliya

Auraton ki neelami karne wale par dalaalat karta hai, neez yahi taabeer us soorat main hai ki agar taushadan banae wale ya kuza banane wale ko khwab main dekha.