khwab mein zakat dena

logomaqbooliya

fikar va pareshani jati rahe tijarat mai nafe ki nishani.