Islam

khwab mein Zaafran dekhna

maal milne ki dalil hai. Read More

khwab mein Topi ka dekhna

hukumat ya sardari ki dalil hai. Read More

khwab mein Bijli dekhna

Bijli ad va pani sath mai dekhnataklif va musibat se rihayi. Bijli ki kadak baarish ke sath dekhnabeemari se shifa, karz se chutakara. Read More

khwab mein Ziyafat khilana

sakhi hone aur kamrani ki dalil hai. Read More

khwab mein Zabaan lambi dekhna

fuhush goyai ki dalil hai. Read More

khwab mein Jinnat ke sath apko dekhna

khi faraib mai fasne ki aur nuksan ki dalil hai. Read More

khwab mein Raa ad hawa ke sath dekhna

haakim ke gajab naak hone ki dalil hai. Read More

khwab mein Jonk dekhna

beemari ki alaamat hai. Read More

khwab mein Jiyaafat khana khud

jiske yaha khaye usse fareb uthane ki dalil hai. Read More

khwab mein Jima-a murde ko apne sath karte dekhna

raahat va aaram se jindgi basar ho ajijo se nafa ho. Read More