Islam

khwab mein Kotwaal dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar dekhe ki kotwaal ke saath log hain daleel hai ki us ko khair o munafaat haasil hogi aur agar us ke khilaaf dekhe toh sharaarat aur nuqsaan par daleel hai… Read More

khwab mein Koyla dekhna

badnami va pareshani balki jyadti gunaah ki nishani. Read More

khwab mein Kua khodna

tijaarat mai nafaa hone ki dalil. Read More

khwab mein Kue se pani ka josh maarna

hak taala ki taraf se paakija maal milne ki dalil. Read More

khwab mein kue mai girna

ranz gam va sadme uthaye. Read More

khwab mein Kafir Se Tex Lena

Kuffar ko mahsool dena zillat hai aur kuffar se jaziya lena daleel izzat o sharaf aur nusra o madad hai. Read More

khwab mein Kulaah dekhna

sardari milne ki dalil. Read More

khwab mein Kulaah dekhna

sardari milne ki dalil. Read More

khwab mein Kulhari dekhna

1. khwab main kulhari dekhne ki dalaalat aanat aur rizaq par hoti hai kabhi sar ke dard ke zaail hone ya gardan main pachhna lagane ki zarooarat padne par us ki dalaalat hoti hai is liye ki faas us haddi… Read More

khwab mein Kulliyat va diwan dekhna

behtar na hone ki dalil. Read More