Islam

khwab mein jurab dekhna

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya ke khwab me juraab agar rakhi hui dekhe to rakhi maal hai aur agar pehni hui dekhe to safar hai.Aur agar khwab me juraab pehne hue dekhe ke jisse musafir bayabaan ka iradaa… Read More

khawab main juft aor taaq adad dekhny ki tabeer

Khwab main shafi dekhna izzat aur jaah ki daleel hai. khwab main jafat namaz padhna dau rakaat deeni ya duniyawi amoor ke husn anjaam ki daleel hai aur kabhi us ki dalaalat waseeyat aur sifaarish qabool hone par hoti hai. Read More

khwab mein Janubi Badan (napak Hona)

Agar koi khwab me apne aap ko junubi dekhe to daleel hai ke haraam me hairaan wa pareshan hoga ba-aj ahale tabeer ne bayaan kiya hai ke safar karega aur duniya ke muraad payega aur iska kaam tabaah hoga. Aur… Read More

khwab mein judaai dekhna

Khwab me judaai asbaab ki tabdili aur azwaaj aur chaupao ki daleel hai. Read More

Khwab mein Kisi par Zulm karna

ranz va badnam hone ki dalil. Read More

khwab mein Jubba dekhna

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya ke chogah khwab me aurat hai- agar dekhe ke us ke paas faraakh aur paakiza chogah hai to daleel hai ke us ki aurat nek raaye aur nek sirat hai aur agar usi… Read More

khwab mein Janwar Takleef Deh dekhna

Is ki dalaalat zaaniya aurat par hoti hai. Read More

khwab mein Jozbawa (gozboya)

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya ke khwab me gozboya deen ki salaah aur ilm shariya ka jaanana hai. Agar dekhe ke usne gozboya khaya hai- daleel hai ke sahib-e-khwab maslahat deen ki raah ikhtiyar karega aur shariyat sikhega.… Read More

khwab mein Zalim ko dekhna

bure kaamo ki paadash mai mubtala ho, gam ka samana. Read More

khwab mein Jangal haraa dekhna

do-ef ranz va alam ho musrrat ka samana ho. Read More