Islam

khwab me annab angur dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai agar dekhe ki us ke paas anaab hain aur un ko khaya hai daleel hai ki usi qadar maal haasil karega aur agar dekhe ki us ne kisi ko annab diye hain… Read More

khawab me Anguthi sone ke bina nag ki dekhna

aurto ke bhut khub he aut mardo ke li e naazeb he. balki burai ki alaamt he, Read More

khawab me Apne ko udtaa dekhna

gunaho se bri ho ya safar pr jaye or salamt gar aye. Read More

khawab me Arsh E Allah (allah taala ka arsh) Dekhna

1. khwab main allah taala ka arsh khubsoorat haalat main dekhna sahibe khwab ke aqeede ki salaamti ki basharat hai.2. aur us ko kisi tarah nuqsan ki haalat main dekhna sahibe khwab ke gumrahi aur bidaat main mubtala hone ki… Read More

khawab me Asaar (nichodhne wala teli) Dekhna

hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai agar khwab main dekhe ki cheezon ko nichodh raha hai daleel hai ki bataareef kaam main mashghool hoga aur us ka naam neki aur bhalai se mashoor hoga. Read More

khawab me Anware ilahi dekhna

jannat nasib ho, kaid se aajadi ho, aamal nek ho nemat ki farakhi ho hr do jha se. Read More

khawab me asdaha (bada saanp) dekhna

Asdaha (saanp)hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki asdaha ka khwab main dekhna bade bhari dushman ka dekhna hai jo dushmani qawi rakhta hai agar dekhe ki woh asdaha rakhta hai toh daleel uski ye hai ki buzurgon… Read More

khawab me Ataya karna

Zaroor tamandron ke liye khwab main ataya dushman ko zaleel karne aur allah taala ke ghazab se bachne ki alaamat hai. is liye ki posheeda kheraat karna allah taala ki narazgi ko door karta hai. aur gunah ke martakab logon… Read More

khawab me Aseedahh Dekhna (ek qism ka halwa hai)

hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki halwa wahi bahtar hai ki jis main zaafran na ho aur us ko khwab main dekhna muhaal hai jo mahnat aur mashaqqat se haasil hoga. aur agar dekhe ki halwe ka… Read More

khawab me Ata karna (bakhshish)

Ata Akrnahazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar khwab main dekhe ki us ko koi cheez bakhshish main mili hai maabar ko daryaaft karna chahiye ki kisi qism ki bakhshish mili hai sona ya chandi ya kapda… Read More