Khawab Ki Tabeer

khwab mein Sher ke muqable se bhag jana

fatah mandi aur maksad haasil hone ki dalil hai aur chite ki bhi yahi tabeer hai. Read More

khwab mein Sher ko hamla karta dekhna

kuch taklif  pahuche ya maut aaye. Read More

khwab mein Sher par aapko dekhna aur kabu paana

galbaa aur dabdaba va rutba ajim ki dalil. Read More

khwab mein Sher se ladna

kisi jabardast se mukaabla hone ki nishani. Read More

khwab mein Sherni ka dudh peena

dushman par fatahyaabi ki dalil hai ya roji hasil hone ki ya barkat ki. Read More

khwab mein Sheesha dekhna

sadka dene ki dalil. Read More

khwab mein Sholah aatish dekhna

khwari ya girftaari ki dalil hai. Read More

khwab mein Sher dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main sher dushman hai agar dekhe ki sher ke saath jang ki hai daleel ki dushman se jhagdha karega aur jis ko fatah hogi wahi ghalib hoga aur agar dekhe… Read More

khwab mein Sheraz dekhna

Sheeraz ek qism ka khaana hota hai hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main seeraz gham o andwa par daleel hai aur jo tarash hai daleel hai ki us ka andwa zyada sakht hai aur agar… Read More

khwab mein shubda baaz dekhna

Khwab main us ko dekhna lahu o luaab aur sathaza wale aur jhoot bolne wale aadmi ko dekhne ki daleel hai, shubda baaz badkar aurat ya khadim par bhi dalaalat karta hai. Read More